رژیم کتوژنیک چیست؟

همانطور که میبینید فواید و مزایای این رژیم بسیار بیشتر از معایب آن است و میتواند معایب را بپوشاند.

Th᠎is article has ​been w᠎ritt en ᠎wi᠎th the ᠎help ᠎of G SA Con tent Generator Dem oversion᠎.

رژیم کتوژنیک میتوانید سطح الکترولیت بدن را تغییر دهد و درنتیجه ممکن است افراد دچار کمبود برخی از مواد معدنی همچون منیزیم، پتاسیم و سدیم شوند. Th​is post was created ​wi th the he᠎lp of GSA Con​tent G᠎en erator Demoversion !

از این رو می توانید از این قبیل غذاهای دریایی را در رژیم کتوژنیک استفاده کنید.

This con tent was created with t᠎he help of GSA Conte nt G en᠎er​at᠎or​ Dem ov er​sion.

اما در صورتی که میخواید از برامه غذایی میوه خواری برای لاغری استفاده کنید باید در مدت کم و محدود آن https://rdiet.ir/ – اینجا را پیدا کنید rdiet – را عملی کنید.